JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

vit.horacek@legalite.cz
Patří k nejuznávanějším advokátům a rozhodcům v Česku. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českých arbitrážních pravidel, pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu, Vídni a CAS. Působí jako člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži a dalších mezinárodních soudů. Je mediátorem i rozhodcem v tzv. ADR řízeních o doménách. Vít se dále zaměřuje na veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, energetiku, telekomunikace a informační technologie. Působil také na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 2017).

 

SPECIALIZACE

 • ARBITRÁŽE A SOUDNÍ SPORY
 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, OCHRANNÉ ZNÁMKY
 • PRÁVO IT, TELEKOMUNIKACE
 • ENERGETIKA
 • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Členství

 • člen České advokátní komory
 • člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
 • rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (do roku 2017)
 • člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
 • rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS v Lausanne
 • rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře
 • rozhodce a předseda Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno (PRIAC)
 • člen International Bar Association
 • člen akademického senátu, Vysoké školy ekonomiky a managementu (2001-2004)
 • člen International Association of Young Lawyers
 • člen České společnosti pro mezinárodní právo
 • člen redakční rady internetového magazínu www.stavebni-forum.cz
 • člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Vzdělání

 • Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (absolvoval 1991, doktorát 1993)
 • University of Birmingham, postgraduální studium (1993)
 • Euroforum MBA Program (1999)
 • krátkodobé studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách

 

Předchozí praxe

 • Glatzová & Co., Partner (1994 – 2015)
 • Bubník & Myslil (1992 – 1994)
 • In-house právník různých soukromých společností (1990 – 1992)

 

Ocenění (výběr)

 • nejlepší právník roku 2005 v oblasti IT
 • doporučovaný právník v kategorii Dispute Resolution dle Chambers Europe a Chambers Globe
 • nejlepší právník roku 2013 v kategorii „Technology“ dle Best Lawyer
 • doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Oil and Gas” dle Who´s Who Legal
 • doporučovaný právník pro rok 2012 v kategorii “Litigation, Outsourcing” dle PLC Which Lawyer?

 

Jazyky

 • čeština, angličtina, slovenština, němčina, francouzština, ruština

 

Publikace

 • Právo obchodních korporací, 1. vydání, Černá S., Štenglová I., Pelikánová I. a kolektiv – spoluautor, Praha, Wolters Kluwer, 2015
 • Corporate Governance, 1. vydání, Vybrané instituty corporate governance při přeshraničním podnikání, Wolters Kluwer, Praha 2015
 • Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure), 2. vydání, Česká republika, Juris, 2014
 • Občanský zákoník. Komentář. Švestka J., Dvořák J., Fiala J. a kolektiv – spoluautor, Wolters Kluwer a.s., 2014
 • Komentář k zákonu o obchodních korporacích, A.J. Bělohlávek a kolektiv – spoluautor, (Aleš Čeněk), Praha, 2013
 • Podnikatel a jeho právní vztahy, Scripta Iuridica 13, Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv – spoluautor, UCFI 2013
 • Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure), Česká republika, Juris, 2013
 • Law Crossing Eurasia – From Korea to the Czech Republic, Jaewan Moon, Michal Tomášek – spoluautor, (rW&W Science & New Media Passau/Berlin), Praha, 2015


Kontakt:
Dr. Vít Horáček
IČ: 66224284
LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Václavská 316/12
120 00  Praha 2
IČ: 05180104, DIČ: CZ05180104
tel.: 00420 222 200 700
e-mail: vit.horacek@legalite.cz 
www.legalite.cz